ZUŠ Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí

Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated - argument passed by value; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of array_multisort(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file. However, future versions may not support this any longer. in /3w/czechian.net/b/bband/NEW/parts/subpages/gallery.php on line 23

Obrázková galerie

Prosil bych členy orchestru, aby mi průběžně fotografie, který by mohly být zveřejněny.

  Thum 2004
  Opt celkem poveden vlet do nmeckho Thumu. Vybral jsem na ukzku pr fotek, kter jsem dostal od Ivy, Jirky a Jirky, ale kdybyste chteli vidt vechny, tak jsem udlal CDko, kde jsou fotky z Black Bandu za rok 2004, kter se ke m dostaly. Jednu kopii mm i pro Tome Hubenho a nkolik dalch. Tak bu eknte o zapjen jim nebo m.

       

       

       

       

       

       

       

Pro registrované
jméno
heslo