ZUŠ Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí

Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated - argument passed by value; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of array_multisort(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file. However, future versions may not support this any longer. in /3w/czechian.net/b/bband/NEW/parts/subpages/gallery.php on line 23

Obrázková galerie

Prosil bych členy orchestru, aby mi průběžně fotografie, který by mohly být zveřejněny.

    Koncert v sále ZUŠ leden 2004
    Další fotky jsou tu upět díky Tomáši Hubenému, respektive jeho otci. Jsou to obrázky z prvního ze série menších koncertů, které se jako novinka v letošním roce přibyly do programu orchestru... Koncert se konal 20. 1. 2004.

         

     
Pro registrované
jméno
heslo