ZUŠ Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí

Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated - argument passed by value; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of array_multisort(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file. However, future versions may not support this any longer. in /3w/czechian.net/b/bband/NEW/parts/subpages/gallery.php on line 23

Obrázková galerie

Prosil bych členy orchestru, aby mi průběžně fotografie, který by mohly být zveřejněny.

  Lindköping - Švédsko 20. - 25. 5. 2003, část 1
  První část z digitálních fotek ze švédska. Tyto jsou z Nikonu od J. Ch. ...

       

       

       

       

       

       

Pro registrované
jméno
heslo