ZUŠ Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí

Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated - argument passed by value; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of array_multisort(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file. However, future versions may not support this any longer. in /3w/czechian.net/b/bband/NEW/parts/subpages/gallery.php on line 23

Obrázková galerie

Prosil bych členy orchestru, aby mi průběžně fotografie, který by mohly být zveřejněny.

  Soutěž Lanškroun - rok 2001
  Několik snímků ze soutěže swingových orchestrů v Lanškrouně, která se konala mezi zmiňovanými koncerty. (myslím že jsme skončili druzí bez postupu, přičemž na prvním místě nebyl nikdo ... :-) ... to jsou věci co - ach ty soutěže)

       

       

       

       

      
Pro registrované
jméno
heslo