ZUŠ Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí

Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated - argument passed by value; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of array_multisort(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file. However, future versions may not support this any longer. in /3w/czechian.net/b/bband/NEW/parts/subpages/gallery.php on line 23

Obrázková galerie

Prosil bych členy orchestru, aby mi průběžně fotografie, který by mohly být zveřejněny.

  Koncert 12. ledna 2001
  Toto byl zatím jediný rok, kdy jsme měli dva samostatné celovečerní koncerty v jedné sezóně. Toto je první.

       

       

       

       

       

       

       

       

Pro registrované
jméno
heslo